Humor pod maskou

Připravil jsem pro vás přátelé malou exkursi do historie masky.

Maska provází lidskou rasu odnepaměti. Kdy a jak přesně vznikla se už nedozvíme. Dá se však předpokládat, že spatřila světlo světa pravděpodobně díky nějaké schválnosti.

Ano, jisté formy maskování používali lidé už v dobách, kdy byli ještě více kluzkými organismy v močálech, nežli myslící stvoření. Řídili se pudy a různě se maskovali před predátory, protože finanční úřad nebyl ještě vymyšlen. Tato exkurse se však soustředí na masku cílenou, člověkem vytvořenou – tzv. artefakt. Nikoliv pudovou, která mimochodem přetrvává jako jeden z instinktů civilizace dodnes.

Přenesme se tedy do pravěku a představme si našeho neandrtálského předka, jak si v zápalu například rozjívenosti po dobrém obědě, nasadil na svou hlavu zbytky právě sežraného medvěda. Pobíhaje v této morbidní masce po jeskyni pak škodolibě děsil své děti a ženy. Netušil jak významný počin právě udělal.

Protože v neandrtálských poměrech ještě neexistoval systém copyright na tak bezvadné úrovni jako je tomu dnes, nápad se jako každá zlomyslnost brzy rozšířil mezi další kmeny. Záhy, jak už tomu v našem společenství bývá, vytušil nějaký chytrák nebývalé možnosti takového převleku. Díky této změně identity pak nemusel pracovat a hrál si úspěšně na boha. Tím vznikla maska kultovní a zrodili se základy náboženství. Byly rovněž položeny základy hierarchie a také budoucích funkcí. Pochopitelně že tímto masky získávaly raketově na oblibě a dočkaly se řady modifikací. Žádné zvíře s větší hlavou než kopací meruna si nemohlo být jisto posmrtnou důstojností. Snad jedině veverky. Jejich hlavu si bylo možné nasadit leda na nos. Protože ještě neexistovala firma Henkel a její lepidla, uchycení k nosu zajišťovali ostré spodní a horní zoubky. Ale vážně. Ani toto minimaskování nezůstalo ladem. Červený nos klauna, zrcadlícího tragiku lidské bytí, ať jde o opilecký efekt, nebo důsledek rány, je nejmenší maskou na světě dodnes. Podle některých vědeckých studií, obírající se seriózně evolucí masky, mohly být drasticky oddělené hlavičky, nejlépe zrzavých veverek, právě inspirací pro předchůdce klaunů, budoucích komiků a kabaretiérů - předchůdců charakterních herců předních světových divadelních scén. Antické divadelní masky přetrvali do dnešních dnů a tuto kulturu vnímáme jako klasiku. A když se zrodil film maska opět ihned přeskočila. Neměl snad Charlie Chaplin svou ultrakariéru založenou právě na masce?

Ale zpět do historie. S vývojem lidstva se vyvíjela souběžně i maska. Vznikaly masky náročnější a kombinované, zdobené vším co nestačilo utéct či uletět. Vytvářely se celé převleky. Tehdejší ochránci přírody nahradili živočišné materiály, rostlinnými a začali používat na líčení různá bahna a barviva květin. Extrémní kreativita pak měla za následek vyhubení řady rostlinných druhů. Například přesličky, obsahující zelené barvivo, používané na populární převlek bohyně Flóry. Položili se tím základy make-upu a vizážistiky, která přímo souvisí s naší sexualitou. Formy společenského maskování se přeneslo do módy. Staly se nedílnou součástí celých generačních epoch. Maskování se transformovalo na prestižní úroveň. Charakteristickým příkladem za všechny, jsou známé bílé barokní paruky. Typickým zástupcem této módy byl mimo justiční státní zaměstnance, ikona lidské povahy, baron Prášil, nebo chceš-li - Munchhausen. Prostý pohanský lid, který troufale napodoboval a karikoval své velké vůdce, vytvářel prostší masky a aby je nemohla stráž za tyto troufalosti zmlátit, drželi se ve skupinkách. Tím postupně vznikly pro radost venkovské lidové masopusty i pompézní snobské plesy od středních vrstev výš, po vlády. Později pak organizované karnevaly. Vrcholem naší planety je meganárodní svátek Halloween, zasahující celé kontinenty. Je jen otázkou času, kdy nám tento ryze lidský patent uzdmou mimozemské civilizace a rozšíří jej po nekonečném vesmíru a dál.

Ale opět zpátky do historie. Po románech Julesa Verna začala vědeckoprůmyslová revoluce. Maska přeskočila jako jiskra i do odvětví průmyslu, aby tam trvale vzplála jasným plamenem. Vyvinula v řadách různorodých podob maska průmyslová a zejména pak maska ochranná. Masku ochrannou známe dodnes ve všech významných výrobních a výzkumných oborech, kde chrání naše zdraví i životy. Chrání i před nechtěným životem, čímž konkuruje klaunskému nosu. Ještě dávno předtím však maska pevně zakotvila už v nejstarším průmyslu naší civilizace – válce. V útočné i obranném charakteru a byla vyráběna většinou z nějakého hodně pevného plechu.

Dost již však smutného a hurá k další disciplíně, kterou naši malou exkurzi zakončíme. Nepoužíváme masky pouze přímo, ale též jako slovních obratů a společenského i civilního jednání. Za všechny stovky příkladů lze uvést charakteristické užití v politice. Přetvářka je formou masky, ať jde o masku profesionální, zákeřnou, milosrdnou, maloměšťáckou a řady dalších. Jak mile se tváří prodavač nahnilých blum. Hovoříme o masce mimořádně účinné a navíc velmi rychle vyrobitelné, jako je grimasa.

Maska je nedílnou součástí lidské historie, protože souvisí s naší bytostní mentalitou. Je součástí naší povahy stejně jako další pudy a bude lidstvo provázet i nadále. Je důležitým pomocníkem, stratégem i bavičem. Je spolusouputníkem naší podivuhodné civilizace. Bez masky a maskování by dokonce hrozilo i vyhynutí lidstva. Nevěsta, se v zájmu záchrany reprodukce, maskuje do poslední chvíle křehkým závojem, aby si ten její milý, sňatek nerozmyslel.

Jak vidíte přátelé, maska zaujímá v naší společnosti významné místo. Nejobdivuhodnější maska je maska pro humor, se kterou se můžeš dokonale změnit pro pobavení. Maska s motivem tváře - falešná gumová tvář. A tyto ti předkládám já, G-Fantomas, muž stovek tváří a král gumových masek 21 století.

Maskot_slogan_2_cz.png