Novinky

Seznam článků
Časté otázky
Velikosti
Grimasy a pohyb
Barvy
Globální efekt
Speciální přání
Nevýdělečné užití
Know how GF
Novinky
Copyright
Výdělečné použití
Chcete změnit svou tvář / identitu?
Instrukce pro uživatele
Všechny strany

NOVINKY

Nechystám do kolekce masek tváří současné, existující negativní typy např. s politickým podtextem. Smyslem masek tváří a proměn je kultivovaná tvůrčí kreativitu rozvíjející hra. Nikoliv podpora, nebo reklama živých světových jevů a individuí, které připravují trápení, tragédie a kteří útočí v rámci svých osobních zájmů nějakou formou proti lidem a lidskosti. Pakliže mám v kolekci horrové masky tváří bytostí inspirovaných z reálné, fantazijní či stylizované nabídky světa, bezesporu dílo prošlo pečlivým ošetřením tvůrčího zpracování mích designérů, aby splňovalo formu zábavy, byť i pro slabší povahy „silnějšího kalibru“. Stále však v intencích a mezích nezbytných morálních kodexů civilizace. Na to já G-Fantomas dohlížím. Tvůrčí výtvarné dílo musí zůstat stejně zodpovědné,  jako kterékoliv jiné dílo. Umění má být krásné. Já vím v mém případě je to téma krásy jemně kontroverzní, ale i ošklivost má právo na estetiku. Správná maska charakterní tváře podporuje aktivně duševní a tvůrčí rozvoj a nikoliv úpadek.
Novinky v duchu dramaturgie GF® vznikají stále. Existuje celá řada připravených modelů děl, čekající na svůj čas ve skladech mé společnosti. Tyto novinky zveřejňuji při vhodných významných příležitostech, čímž se kolekce stále rozrůstá a můžeš se těšit na další zajímavé a nevšední i všední tváře z ateliéru mého výtvarného autora a jeho týmu.
Kolekci masek udržuji na nejprofesionálnější možné úrovni, aby iluze a okouzlení, které charakterní maska tváře dokáže při správném přístupu vytvořit, byla vždy v rámci možností maximální. Z toho důvodu je smluvně udržován jeden jediný, celosvětově po dvě desetiletí osvědčený výtvarný rukopis špičkového stylizovaného výtvarníka, který dokáže s hlínou a tužkou zázraky. Skoro jako já G-Fantomas. Jiná díla, jiných autorů ve společnosti nerealizuji. Masky tváří jsou ve své suverénní divizi specializovaným oborem mé společnosti. Jiná témata převlekové problematiky neprovozuji.