Instrukce pro uživatele

Seznam článků
Časté otázky
Velikosti
Grimasy a pohyb
Barvy
Globální efekt
Speciální přání
Nevýdělečné užití
Know how GF
Novinky
Copyright
Výdělečné použití
Chcete změnit svou tvář / identitu?
Instrukce pro uživatele
Všechny strany

ZÁKLADNÍ INFORMACE, DOPORUČENÍ A INSTRUKCE
pro uživatele latexové masky charakterové tváře společnosti
Greyland Film®
  • Značková maska je vyrobena z přírodního pěnového latexu společností Greyland Film, Česká republika. Kvalitní suroviny a jejich předpisové zpracování, v rámci zakázkové ( neexistuje sklad zásob v ohledu na charakter suroviny ) manufakturní produkce latexových reprodukcí výtvarných sochařských děl, korunuje profesionální výtvarná úroveň výtvarného autora původního designu masky pana Miloše Greye. Reprodukce v rovině masky je kvalitní artefakt z ušlechtilé suroviny, jehož materiálu, povrchové úpravě a především charakterovému designu byla pro vás věnována maximální profesionální pozornost naší společnosti. Společnost distribuuje vzájemně odsouhlasené a realizované zakázky výhradně zásilkovou službou pokud není písemně ujednáno jinak. Aktualizovanou kolekci masek GF® profiluje internetový e-shop společnosti. V nabídce kolekce naleznete designy masek zejm. původních čerpající z fantazie a nabídky světa či typologicky inspirované pod vlivem jiných špičkových sochařů. Každopádně však původní originály humorně nadsázkových až karikaturních skulptur s vlastní kreativní identitou.
 
  • Měkký gumový materiál masky se přizpůsobuje každému obličeji a standardní velikosti lidské hlavy. Při nasazování a snímání masky zachovejte rozvážný a nenásilný přístup. Velikost masky je koncipována universálně na standardní velikost lidské hlavy. Její elasticita je přizpůsobivá, nicméně vyžaduje rozumné a přiměřené rozpínání při aplikaci na obličej. I přes elasticitu materiálu může dojít při nešetrné manipulaci k mechanickému poškození materiálu masky např. roztržením.
 
  • Nasazování a snímání masky – instrukce : Vložte do masky obě dlaně, mírně roztáhněte a nasazujte v klidu na hlavu od temene, či od brady. Poté masku usaďte citlivě bříšky prstů, nebo dlaněmi tak, aby řádně a pohodlně seděla očními otvory na očích – bez tlačení. Dlouhé vlasy, nebo bohatý účes je nezbytné sepnout do stavu, aby nezvětšoval objem hlavy, na který se maska nevejde. Cop nebo drdol vytváří tlak. V opačném případě, je-li maska příliš volná, lze vypodložit např. měkkým plátkem molitanu. Nikdy při rovnání masky na obličeji netahejte bodově materiál zejm. za nos, ret, uši. Při snímání vsuňte opatrně pod masku dlaně, opět ji mírně roztáhněte a v klidu sejměte z hlavy. Je bezpečné nasazovat a snímat masku vsedě a mít při operaci zavřené oči. Doporučujeme krátký tréning, kdy odměnou za čas Vám bude dokonalá proměna v jinou identitu a požitek z radostné hry nošení masky GF – cizí tváře. Maska vyžaduje velmi šetrné zacházení. Drobné roztržení lze snadno opravit lepidlem pro savou pryž dle instrukcí výrobce lepidel.( V případě, že si budete masku na krku pod zátylkem rozstřihávat pro snadnější navlékání a snímání, neopomeňte zakončit střih kolečkem a podlepit např. klasickou náplastí na rány, aby nedocházelo při napínání gumy k svévolnému trhání masky ).
 
  • Maska charakterové tváře společnosti Greyland Film je lehká, snadno transportovaná a některé z designů věrohodně přenášejí grimasy obličeje. Je to otázka velikosti masky a jejího kontaktu s obličejem „herce“. Příliš volná maska (např. monstra s atypickým skeletem apod.) Bez pomocné výplně přenos grimas logicky snižuje. Aplikaci masky GF® lze pojmout pečlivě, jako např. u filmu, ale primární předností,spadající pod reklamační řád, je její rychlost ve změně identity. Na zcela dokonalé posazení masky je zapotřebí svou pozornost obrátit na protetiky resp. masky na klíč, kterým předchází „lifecast“ a kdy je nutno počítat s tím, že maska z protetiků je náročná časově i finančně.
 
  • Maska z latexu má oproti všem jiným materiálům mimořádnou výhodu ve své váze, prodyšnosti a sametové jemnosti při kontaktu s lidskou pokožkou, což ocení každý, kdo vyžaduje aplikace masky bez pomocného servisu asistence či nechce být příslušnou dobu „uzavřen“ v neprodyšné hmotě. U téma materiálu nehraje design roli. Ani sebekvalitnější materiál nespasí reprodukovaný sochařský paskvil, nebo neumětelské malířské dílo make-upu.
 
  • Masku nevystavujte zejm. zbytečně slunečnímu záření či mrazu a chraňte před vlhkem i znečištěním. Skladujte v suchu, ve tmě a bez tlaku jiných předmětů, případně vystavujte pouze pod umělým osvětlením. Maska není hračka, ale kreativní herecký nástroj vytvářející vizuálně novou postavu. Vystavená maska v roli dekorace interiéru se pouze jemně oprašuje, nikoliv myje či pere apod. V žádném případě na údržbu masky nelze nepoužívat těkavé, nebo agresivní čistící prostředky a látky, nebo brusné drátěnky, brusné směsi, hrubé látky, jinou gumu apod. Nikdy svou masku neinstalujte na světelná či jiná elektrická zařízení. Chraňte před přímým ohněm a zdroji vysokých teplot. Nepoužívejte masku pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Není bezpečné v masce řídit dopravní prostředky, plavat bez dozoru, předstupovat před nebezpečná zvířata, nebo lekat jiné osoby zejm. držící nějaký nástroj či hodnotu a je nezbytné dodržovat obezřetnost a rozumnou míru. Dbejte na svou bezpečnost i bezpečnost jiných osob ať použijete masku osobně, nebo podáte jako dárek. Maska je dar života pro radostnou hru a rozvoj kreativity tvůrčího člověka, nikoliv nástroj primitivního alibismu zločinu.
 
  • Chraňte masku před nadměrným propocením a zejm. poté v kombinaci v kontaktu s doplňkem či kostýmem, kdy může dojít k mechanickému poškození barev oděrem. V případě propocení masky proveďte hygienickou údržbu jejího vnitřku citlivým ošetřením např. klasickým kosmetickým pleťovým mlékem. Nepoužívejte masku vlhkou ( vč. vlhkosti kondenzované ), nebo mokrou a nechte ji vždy řádně volně na vzduchu vyschnout. Nevhodně či intenzivně instalované paruky a jiné doplňky mohou vzhled masky poškodit. Zesinání barev masky (zákonitý projev pryže) se „oživuje“ jemnou formou klasické impregnace gumy olejem ve spreji pro údržbu pryže. Z hygienických důvodů se nedoporučuje masku zapůjčovat k nošení jiným, zejm. cizím osobám. Charakteristický zápach pryže není na závadu a lze aromatizovat osobními parfémy. V případě dotazů se neváhejte preventivně informovat na stránkách producenta masek www.greylandfilm.com (Facebook GF), nebo přímo telefonicky 00420724048298 či e-mailem greyland@greyland-film.cz.
 
 
 
  • Maska není vhodná pro osoby s alergií na latex, pryže a dále není primárně určena dětem. Pokud masku vyhodíte, sama se bezezbytku zničí ve prospěch ekologie a prostředí země. Tento proces urychlíte vystavením odpadu slunečním paprskům. Při řádném přístupu se z latexové masky můžeme těšit až 15 let.Maska z přírodního rostlinného materiálu má omezenou životnost a nelze ztotožňovat se syntetickými materiály jako např. PVC, SI apod.
 
 
Reklamace: Přírodní materiál pěnové latexové masky podléhá cyklickým bezpečnostním předpisům a atestům. Nelze úspěšně zkoušet reklamovat masku nošenou a vážně či esteticky poškozenou úpravami výtvarnými či experimenty obecně. Poškození roztržením se podrobuje při reklamaci zkoumání charakteru ( kontrolní systém producenta expeduje klientovi pouze masky, které se při dodržování instrukcí při manipulaci poškodit nemohou ).
Zboží si ihned po doručení pečlivě zkontrolujte, neboť jde o ruční, nikoliv strojovou práci. Případně shledanou závadu oznamte neprodleně a masku žádnou formou spotřebitelsky nepoužívejte a vyčkejte instrukcí. Případné množstevní, nebo typové neshody je nutné neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů, oznámit písemně po převzetí zboží a oznámit váhu zásilky pro možnost porovnání s evidencí váhy distribuovaných zásilek. Na připomínky vznesené později nelze brát z organizačních důvodů zřetel.
Reklamující je povinen o reklamaci obchodní oddělení společnosti Greyland film® vyrozumět písemně a vyčkat pokynů. Svévolně zpětně odeslané zboží bez naplnění tohoto aktu nebude vyzvednuto.
Reklamace zjevných výrobních vad musí být rovněž uplatněna písemně do 5 pracovních dnů a reklamované zboží musí být poskytnuto k přezkoumání a posouzení v neporušeném původním obalu vč. příslušných materiálů, které jsou nedílnou součástí a obsahem balení, až do konečného rozhodnutí vyřízení reklamace. Rozhodnutí o uznání reklamace si vyhrazuje společnost dle příslušných zákonů České republiky. Lze garantovat, že vyřízení oprávněné reklamace nepřesáhne ze strany společnosti Greyland Film® 15 pracovních dní.
 
Varování: Práva k designu masky a souvisejícím reklamním materiálům jsou vyhrazeny.Maska je určena pro osobní potřebu uživatele. Jakékoliv jiné využití značkové masky GF®vč. komerčního účelu, jako např. mediálního zveřejňování masky, nebo zveřejňování masky s výdělečným příjmem, nebo jiným požitkem v kontextu,vč. případu nevyžádané  reklamy apod.,je možné pouze na základě písemné žádosti a následně písemného souhlasu vlastníků práv prostřednictvím jejich právních zástupců. V opačném případě se spotřebitel dopouští takovým jednáním závažného rozporu se zákonnými nároky vlastníků práv a vystavuje se riziku striktních právních důsledků. Greyland Film®, výhradní držitel licence k latexovým reprodukcím skulptur hlav děkuje za pochopení a respekt.