Velikosti

Seznam článků
Časté otázky
Velikosti
Grimasy a pohyb
Barvy
Globální efekt
Speciální přání
Nevýdělečné užití
Know how GF
Novinky
Copyright
Výdělečné použití
Chcete změnit svou tvář / identitu?
Instrukce pro uživatele
Všechny strany

HUMOR POD MASKOU  aneb  tvorba a práce s maskou

VELIKOSTI

 

Velikost masek tváří se produkuje v jedné universální velikosti. Program GF® není dramaturgicky zaměřen pro děti, tzn. neprodukujeme zmenšeniny. Velikost rozmnoženiny autorského díla je koncipovaná pro hlavu dospělého člověka. Velikosti se mění pouze charakterními typy designů. Tím, že naše masky tváří jsou měkké, snadno se přizpůsobují každé lidské hlavě. V případě vašeho konkrétního dotazu se pokusíme doporučit, nebo vyloučit typ masky tváře, který by nevyhovoval, byl potencionálně příliš těsný a způsoboval např. obličejovou deformaci. Pokud si nasadí masku tváře na hlavu starší děcko, vznikne komická figura. Nicméně důrazně doporučuji rodičům permanentní dozor, protože nikdy není jisté co dítě udělá. Jak v ohledu na vlastní bezpečnost dítěte, tak z hlediska životnosti masky tváře GF®.