Grimasy a pohyb

Seznam článků
Časté otázky
Velikosti
Grimasy a pohyb
Barvy
Globální efekt
Speciální přání
Nevýdělečné užití
Know how GF
Novinky
Copyright
Výdělečné použití
Chcete změnit svou tvář / identitu?
Instrukce pro uživatele
Všechny strany

GRIMASY A POHYB

 

Grimasy se nejlépe přenášejí pokud maska tváře padne akorát. Charakterní typ masky tváře má vždy své vlastní proporce a velikost. Může se stát, že je maska tváře pro pohyb volná. Naprostý přenos grimas umožní pouze speciální maska tváře na klíč, kde se obličejové svaly dotýkají masky všude a tam kde se nedotýkají, implantuje se složitý pohybový mechanismus. My se musíme spokojit s výrazy grimas základními. Je-li maska příliš volná – převod se snižuje, podle stupně volnosti. Pokud se však maska citlivě vystele např. molitanem, opět se tím utěsní a procento přenosu pohybu z obličeje na masku se opět zvýší. Také bodové přilepení masky tváře speciálním divadelním lepidlem vhodným na lidskou kůži, zvýší grimasy u volnější masky. Výsledek je však individuální a kreativní případ od případu. Globálně záleží na způsobu utěsnění. To se týká i pohybu rtů. Pokud maska dosedne na rty – pak se hýbe spolu se rty. Pokud si chcete masku na obličej lepit, zásadně používejte jen lepidla používaná herci v profesionálních divadlech. Jsou to lepidla bezpečná. Jiná lepidla nepoužívejte. U lepení jde však o vyšší stupeň maskování, nad rámec dramaturgie GF®, která spočívá v rychlém maskování a odmaskování. Proto také upozorňujeme, že při lepení jde o méně příjemnou záležitost. Přilepená maska způsobuje pocení kůže a je nutné mít u sebe osobní hygienické prostředky. Více k pohybu v kapitole OŽIVLÁ SOCHA & COPYRIGHT