Know how GF

Seznam článků
Časté otázky
Velikosti
Grimasy a pohyb
Barvy
Globální efekt
Speciální přání
Nevýdělečné užití
Know how GF
Novinky
Copyright
Výdělečné použití
Chcete změnit svou tvář / identitu?
Instrukce pro uživatele
Všechny strany

KNOW HOW GF®

Informace ohledně know-how se logicky neposkytují. Jde o souhrn nákladných investic a úsilí řady specializovaných osob, po desítky let. Bylo zapotřebí vyvinout a pečlivě otestovat řadu patentů. Takovéto informace nelze sdělovat jen tak. Stejně tak se neposkytují suroviny „do skleničky“, které společnost používá. Zpracování surovin musí být v první řadě bezpečné. Samotné provozy mají v tomto ohledu velice přísná bezpečnostní opatření. Společnost GF® není státní ani školní institut a podobné aktivity přesahují rámec jak nabídky, tak dramaturgické zaměření.
Greyland Film® není velkoobchodem. Těžištěm společnosti Greyland Film® je pozice producenta s vlastní původní dramaturgií, kterou v případě zájmu inspirativně a podnětně nabízí profesionálním distributorům s obchodním zaměřením v otázce stylovosti, pakliže si nezvolili vlastní. Celková skladba aktivit společnosti GF® nespočívá jen v samotné produkci masek charakterních tváří. Mezi aktivity patří např. i „základní“ forma obchodní distribuce masek spotřebitelům ( E-Shop ) a poskytování souvisejících servisních služeb, což je problematika sama o sobě. S dalšími aktivitami GF® se lze seznámit na příslušných místech těchto stránek. Soukromá společnost GF® rozhodně nepatří k subjektům, jejichž základním a posledním vrcholem úsilí je téma finančního zisku. V daném dramaturgickém oboru to tak nejde. Finanční prostředky jsou i v GF® pochopitelně nezbytné, ale pokud by měly být tyto otázky „intelektuálním“ stropem,  pak se raději věnovat méně náročnému a vhodnějšímu programu.