Časté otázky

Seznam článků
Časté otázky
Velikosti
Grimasy a pohyb
Barvy
Globální efekt
Speciální přání
Nevýdělečné užití
Know how GF
Novinky
Copyright
Výdělečné použití
Chcete změnit svou tvář / identitu?
Instrukce pro uživatele
Všechny strany

Maska

Přátelé,

připravil jsem pro vás s malým zpožděním informace, které vás nejčastěji zajímají a které dotazujete. Věřím, že v nich naleznete odpovědi na své otázky i zájmy. Pokud ne, neváhejte mě kontaktovat a odpovím Vám sólo.

G-Fantomas


HUMOR POD MASKOU  aneb  tvorba a práce s maskou

VELIKOSTI

 

Velikost masek tváří se produkuje v jedné universální velikosti. Program GF® není dramaturgicky zaměřen pro děti, tzn. neprodukujeme zmenšeniny. Velikost rozmnoženiny autorského díla je koncipovaná pro hlavu dospělého člověka. Velikosti se mění pouze charakterními typy designů. Tím, že naše masky tváří jsou měkké, snadno se přizpůsobují každé lidské hlavě. V případě vašeho konkrétního dotazu se pokusíme doporučit, nebo vyloučit typ masky tváře, který by nevyhovoval, byl potencionálně příliš těsný a způsoboval např. obličejovou deformaci. Pokud si nasadí masku tváře na hlavu starší děcko, vznikne komická figura. Nicméně důrazně doporučuji rodičům permanentní dozor, protože nikdy není jisté co dítě udělá. Jak v ohledu na vlastní bezpečnost dítěte, tak z hlediska životnosti masky tváře GF®.

GRIMASY A POHYB

 

Grimasy se nejlépe přenášejí pokud maska tváře padne akorát. Charakterní typ masky tváře má vždy své vlastní proporce a velikost. Může se stát, že je maska tváře pro pohyb volná. Naprostý přenos grimas umožní pouze speciální maska tváře na klíč, kde se obličejové svaly dotýkají masky všude a tam kde se nedotýkají, implantuje se složitý pohybový mechanismus. My se musíme spokojit s výrazy grimas základními. Je-li maska příliš volná – převod se snižuje, podle stupně volnosti. Pokud se však maska citlivě vystele např. molitanem, opět se tím utěsní a procento přenosu pohybu z obličeje na masku se opět zvýší. Také bodové přilepení masky tváře speciálním divadelním lepidlem vhodným na lidskou kůži, zvýší grimasy u volnější masky. Výsledek je však individuální a kreativní případ od případu. Globálně záleží na způsobu utěsnění. To se týká i pohybu rtů. Pokud maska dosedne na rty – pak se hýbe spolu se rty. Pokud si chcete masku na obličej lepit, zásadně používejte jen lepidla používaná herci v profesionálních divadlech. Jsou to lepidla bezpečná. Jiná lepidla nepoužívejte. U lepení jde však o vyšší stupeň maskování, nad rámec dramaturgie GF®, která spočívá v rychlém maskování a odmaskování. Proto také upozorňujeme, že při lepení jde o méně příjemnou záležitost. Přilepená maska způsobuje pocení kůže a je nutné mít u sebe osobní hygienické prostředky. Více k pohybu v kapitole OŽIVLÁ SOCHA & COPYRIGHT


BARVY

Společnost používá speciálně připravované barvy, které nelze bez příslušných profesionálních zařízení úspěšně použít. Domácí kolorování by nemělo být prováděno barvami agresivními a barvami, které po zaschnutí vytvoří tvrdý film. Tento tvrdý film se rozláme a popraská. Kolorování masky líčidly vyžaduje opatrný přístup při nasazování a snímání, protože líčení je náchylné na setření. Upozorňuji, že po domácku upravená maska ztrácí možnost reklamace. Pro vlastní tvorbu se zkrátka musí investovat do  testů, vyhodnotit optimální řešení  a počítat s riziky. Universální rada bohužel neexistuje.  Proto doporučuji pečlivě si připravit návrh a postup promyslet.


GLOBÁLNÍ EFEKT

Při náročném a vyšším stupni maskování lze dojem efektu masky tváře násobit použitím třeba vlasů, umělých zubů, brýlí, kostýmu, kontaktními čočkami, řasami, rekvizitou atd. jako u profesionálů. Doporučuji v tomto případě i nad rámec dramaturgie GF® investovat do přípravy trochu čas na zkoušky a výběr doplňků jen u kvalitních výrobců. Nebo si je pečlivě vyrobit. Dokonalý efekt změny bude odměnou za pracnost a investovaný čas. Laciné, úsporné napodobeniny a nerealistické imitace „rychlovýrobců“ pokazí perfektní dojem z tvého převleku. I jeden paskvil v řadě triků dokáže senzační celek degradovat, nebo zničit.


SPECIÁLNÍ PŘÁNÍ

Dramaturgie GF® je zaměřená na zábavu rodinnou. Speciální přání výtvarného charakteru se samozřejmě pokusím vždy dle možností splnit, pokud jde o přání v rozumné, omezené míře a nevybočuje ze striktně nastavených produkčních a obchodních systémů, které umožňují např. důležitou úroveň přijatelných konečných cen. Větší odchylky u daných masek tváří  GF® způsobují neprůchodné komplikace a je nutno zvážit v případě takovéto potřeby třeba cestu zajištění nového prototypu, což je ale poměrně nákladná individuální záležitost. Jsem přesvědčen, že možnosti kreativního využití z dané kolekce masek tváří GF® jsou veliké i bez potřeby úplně nového 3D prototypu na klíč, jaký objednávají obvykle profesionální producenti. Není problém měnit barvy, nebo formy charakterního „líčení“ pokud si zašleš vzor, resp. aplikovat na vybranou masku tváře námět, podle zaslaného návrhu. Takto ti mohu nechat např. udělat zeleného dědečka s nudlí jako voprať, nebo např. klauna či třeba zebru z kterékoliv masky co se ti líbí. A tak podobně. Namalovat např. jinou barvu oka, barvu kůže, rtů apod. je operace v rámci daného provozu. Může se však mírně prodloužit obvyklá dodací lhůta. Příplatek za speciální práce je řešen individuálně, ale neobávej se, není vysoký. Na tvé přání můžu zaslat rovněž masku tváře nenabarvenou k vlastnímu dotvoření líčením, resp. pouze v požadované etnicky tělové barvě. Cena zůstává stejná, protože masky tváří mimo zmíněné tělové barvy, musí projít obvyklými vrstvami ochranných filmů.


NEVÝDĚLEČNÉ UŽITÍ

Můžeš si s maskou tváře GF® kreativně tvořit naprosto cokoliv, co tě potěší - bez obav. Výsledek kreace, ať už jde o dekoraci nebo přímo herecký výkon, lze beze strachu fotografovat nebo třeba zaznamenávat na zvukově obrazový záznam. Potíž by nastala až v okamžiku, pokud by jedno či druhé, včetně jakýchkoliv jiných aktivit s dílem GF®, bylo výdělečně zveřejňováno resp. byl za to vybírán a inkasován finanční či jiný příjem nebo požitek. Blízcí kamarádi, přátelé, partneři, rodina, sousedi, kolegové, spolužáci a učitelé školy apod. nejsou cizí lidé a nebudeš je inkasovat. Jsem přesvědčen, že pokud si z masky tváře uděláš např. hejkala pro amatérské divadelní představení, nebo si upravíš a nazdobíš masku k párty, nebo k vlastnímu nevýdělečnému filmu, určitě nebude autor nic namítat i když si masku tváře změníš podle tvých potřeb k nepoznání. Společnost ustanovuje pouze ta omezení, týkající se profesionálního výdělečného použití a zveřejňování.


KNOW HOW GF®

Informace ohledně know-how se logicky neposkytují. Jde o souhrn nákladných investic a úsilí řady specializovaných osob, po desítky let. Bylo zapotřebí vyvinout a pečlivě otestovat řadu patentů. Takovéto informace nelze sdělovat jen tak. Stejně tak se neposkytují suroviny „do skleničky“, které společnost používá. Zpracování surovin musí být v první řadě bezpečné. Samotné provozy mají v tomto ohledu velice přísná bezpečnostní opatření. Společnost GF® není státní ani školní institut a podobné aktivity přesahují rámec jak nabídky, tak dramaturgické zaměření.
Greyland Film® není velkoobchodem. Těžištěm společnosti Greyland Film® je pozice producenta s vlastní původní dramaturgií, kterou v případě zájmu inspirativně a podnětně nabízí profesionálním distributorům s obchodním zaměřením v otázce stylovosti, pakliže si nezvolili vlastní. Celková skladba aktivit společnosti GF® nespočívá jen v samotné produkci masek charakterních tváří. Mezi aktivity patří např. i „základní“ forma obchodní distribuce masek spotřebitelům ( E-Shop ) a poskytování souvisejících servisních služeb, což je problematika sama o sobě. S dalšími aktivitami GF® se lze seznámit na příslušných místech těchto stránek. Soukromá společnost GF® rozhodně nepatří k subjektům, jejichž základním a posledním vrcholem úsilí je téma finančního zisku. V daném dramaturgickém oboru to tak nejde. Finanční prostředky jsou i v GF® pochopitelně nezbytné, ale pokud by měly být tyto otázky „intelektuálním“ stropem,  pak se raději věnovat méně náročnému a vhodnějšímu programu.


NOVINKY

Nechystám do kolekce masek tváří současné, existující negativní typy např. s politickým podtextem. Smyslem masek tváří a proměn je kultivovaná tvůrčí kreativitu rozvíjející hra. Nikoliv podpora, nebo reklama živých světových jevů a individuí, které připravují trápení, tragédie a kteří útočí v rámci svých osobních zájmů nějakou formou proti lidem a lidskosti. Pakliže mám v kolekci horrové masky tváří bytostí inspirovaných z reálné, fantazijní či stylizované nabídky světa, bezesporu dílo prošlo pečlivým ošetřením tvůrčího zpracování mích designérů, aby splňovalo formu zábavy, byť i pro slabší povahy „silnějšího kalibru“. Stále však v intencích a mezích nezbytných morálních kodexů civilizace. Na to já G-Fantomas dohlížím. Tvůrčí výtvarné dílo musí zůstat stejně zodpovědné,  jako kterékoliv jiné dílo. Umění má být krásné. Já vím v mém případě je to téma krásy jemně kontroverzní, ale i ošklivost má právo na estetiku. Správná maska charakterní tváře podporuje aktivně duševní a tvůrčí rozvoj a nikoliv úpadek.
Novinky v duchu dramaturgie GF® vznikají stále. Existuje celá řada připravených modelů děl, čekající na svůj čas ve skladech mé společnosti. Tyto novinky zveřejňuji při vhodných významných příležitostech, čímž se kolekce stále rozrůstá a můžeš se těšit na další zajímavé a nevšední i všední tváře z ateliéru mého výtvarného autora a jeho týmu.
Kolekci masek udržuji na nejprofesionálnější možné úrovni, aby iluze a okouzlení, které charakterní maska tváře dokáže při správném přístupu vytvořit, byla vždy v rámci možností maximální. Z toho důvodu je smluvně udržován jeden jediný, celosvětově po dvě desetiletí osvědčený výtvarný rukopis špičkového stylizovaného výtvarníka, který dokáže s hlínou a tužkou zázraky. Skoro jako já G-Fantomas. Jiná díla, jiných autorů ve společnosti nerealizuji. Masky tváří jsou ve své suverénní divizi specializovaným oborem mé společnosti. Jiná témata převlekové problematiky neprovozuji.


COPYRIGHT

V ceně charakterní masky tváře GF® jsou zahrnuty i zákonné autorské odměny. Nový majitel reprodukce autorského díla, který si masku pořídil pro osobní nevýdělečné použití, je po úhradě ceny tzv. autorskoprávně vypořádán.

Více


VÝDĚLEČNÉ POUŽITÍ MASKY TVÁŘE GF®

 

Výdělečné použití masky tváře je možné pouze v případě uzavření speciální písemné licence, kterou vystavuje autor a majitel autorských práv prostřednictvím producentské společnosti Greyland Film®, držitele generální exkluzivní licence na  reprodukce autorských děl výtvarného autora.
 • Majitel autorských práv nesvoluje užití charakterních masek tváří pro tvorbu, kde výtvarné dílo má sloužit k demonstraci krádeží a formám násilí. Výjimkou je zjevná komediální nadsázka či parodie. Taktéž v případech, kde dochází k rozporu s dobrými mravy a maska se tak v rámci naturistické věrohodnosti - degraduje.
 • Majitel autorských práv nemůže posoudit své svolení, pakliže neobdržel žádost s příslušnými podklady min. 4 týdny před zahájením projektu v běžných intencích.  (Má se za to, že u rozsáhlejších projektů se nevyřizují základní důležité autorskoprávní složky projektu těsně před zahájením).  V ohledu na procesnost nemůže být na kratší lhůtu brán zřetel. Netýká se těch licencí, které existují, jsou prodlužovány a nedošlo k výraznější změně obsahu licenčního ujednání.

 

Omlouváme se, ale pro rok 2012 – 2016  je možnost služby „díla na klíč“ v ohledu na vytížení autora pozastavena. V případě,  že se nejedná o záležitost pod konkrétními aktuálními termíny,  je možné o spolupráci vést základní nezávazný dialog.

CHCETE ZMĚNIT SVOU TVÁŘ?

Postupuj podle pokynů:

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE ELASTICKÉ GUMOVÉ TVÁŘE A MASKY SPOLEČNOSTI Greyland Film®

 • Při nasazování a snímání PRODUKTU GF® z hlavy zachovej především klid. Klidný, citlivý a nenásilný přístup minimalizuje riziko mechanického poškození gumové tváře/masky.
 • Do dutiny krku se vloží obě ruce a tvář/maska se nepatrně roztáhne pro potřebu navléknutí přes hlavu - nasazení. Nasazuj od temene či od brady.

 • Po nasazení tváře/masky na hlavu si se nemusel trefit ihned očními otvory na své oči. Nepanikař! Netahej za nos, uši apod. Posazení tváře/masky na obličeji urovnávej v klidu. Citlivě, bříšky prstů, nebo dlaněmi do doby, kdy si usadíš oční otvory na své oči. Tvář/maska musí sedět na hlavě pohodlně.

 • Při nasazování měj vždy rozpuštěné vlasy. Cop, nebo drdol zapříčiní, že bude tvář/maska tlačit.

 • Je vhodné si nasazování a snímání natrénovat v sedě. Mít vždy zavřené oči. Netahej nikdy za nos, uši nebo rty.

Nezapomeň:  To že je tvář/maska gumová, neznamená, že je nezničitelná a nemůžeš si ji poškodit

 

 

GUMOVOU TVÁŘ SNADNO SEJMEŠ A STRČÍŠ DO KAPSY.

ZÁKLADNÍ INFORMACE, DOPORUČENÍ A INSTRUKCE
pro uživatele latexové masky charakterové tváře společnosti
Greyland Film®
 • Značková maska je vyrobena z přírodního pěnového latexu společností Greyland Film, Česká republika. Kvalitní suroviny a jejich předpisové zpracování, v rámci zakázkové ( neexistuje sklad zásob v ohledu na charakter suroviny ) manufakturní produkce latexových reprodukcí výtvarných sochařských děl, korunuje profesionální výtvarná úroveň výtvarného autora původního designu masky pana Miloše Greye. Reprodukce v rovině masky je kvalitní artefakt z ušlechtilé suroviny, jehož materiálu, povrchové úpravě a především charakterovému designu byla pro vás věnována maximální profesionální pozornost naší společnosti. Společnost distribuuje vzájemně odsouhlasené a realizované zakázky výhradně zásilkovou službou pokud není písemně ujednáno jinak. Aktualizovanou kolekci masek GF® profiluje internetový e-shop společnosti. V nabídce kolekce naleznete designy masek zejm. původních čerpající z fantazie a nabídky světa či typologicky inspirované pod vlivem jiných špičkových sochařů. Každopádně však původní originály humorně nadsázkových až karikaturních skulptur s vlastní kreativní identitou.
 
 • Měkký gumový materiál masky se přizpůsobuje každému obličeji a standardní velikosti lidské hlavy. Při nasazování a snímání masky zachovejte rozvážný a nenásilný přístup. Velikost masky je koncipována universálně na standardní velikost lidské hlavy. Její elasticita je přizpůsobivá, nicméně vyžaduje rozumné a přiměřené rozpínání při aplikaci na obličej. I přes elasticitu materiálu může dojít při nešetrné manipulaci k mechanickému poškození materiálu masky např. roztržením.
 
 • Nasazování a snímání masky – instrukce : Vložte do masky obě dlaně, mírně roztáhněte a nasazujte v klidu na hlavu od temene, či od brady. Poté masku usaďte citlivě bříšky prstů, nebo dlaněmi tak, aby řádně a pohodlně seděla očními otvory na očích – bez tlačení. Dlouhé vlasy, nebo bohatý účes je nezbytné sepnout do stavu, aby nezvětšoval objem hlavy, na který se maska nevejde. Cop nebo drdol vytváří tlak. V opačném případě, je-li maska příliš volná, lze vypodložit např. měkkým plátkem molitanu. Nikdy při rovnání masky na obličeji netahejte bodově materiál zejm. za nos, ret, uši. Při snímání vsuňte opatrně pod masku dlaně, opět ji mírně roztáhněte a v klidu sejměte z hlavy. Je bezpečné nasazovat a snímat masku vsedě a mít při operaci zavřené oči. Doporučujeme krátký tréning, kdy odměnou za čas Vám bude dokonalá proměna v jinou identitu a požitek z radostné hry nošení masky GF – cizí tváře. Maska vyžaduje velmi šetrné zacházení. Drobné roztržení lze snadno opravit lepidlem pro savou pryž dle instrukcí výrobce lepidel.( V případě, že si budete masku na krku pod zátylkem rozstřihávat pro snadnější navlékání a snímání, neopomeňte zakončit střih kolečkem a podlepit např. klasickou náplastí na rány, aby nedocházelo při napínání gumy k svévolnému trhání masky ).
 
 • Maska charakterové tváře společnosti Greyland Film je lehká, snadno transportovaná a některé z designů věrohodně přenášejí grimasy obličeje. Je to otázka velikosti masky a jejího kontaktu s obličejem „herce“. Příliš volná maska (např. monstra s atypickým skeletem apod.) Bez pomocné výplně přenos grimas logicky snižuje. Aplikaci masky GF® lze pojmout pečlivě, jako např. u filmu, ale primární předností,spadající pod reklamační řád, je její rychlost ve změně identity. Na zcela dokonalé posazení masky je zapotřebí svou pozornost obrátit na protetiky resp. masky na klíč, kterým předchází „lifecast“ a kdy je nutno počítat s tím, že maska z protetiků je náročná časově i finančně.
 
 • Maska z latexu má oproti všem jiným materiálům mimořádnou výhodu ve své váze, prodyšnosti a sametové jemnosti při kontaktu s lidskou pokožkou, což ocení každý, kdo vyžaduje aplikace masky bez pomocného servisu asistence či nechce být příslušnou dobu „uzavřen“ v neprodyšné hmotě. U téma materiálu nehraje design roli. Ani sebekvalitnější materiál nespasí reprodukovaný sochařský paskvil, nebo neumětelské malířské dílo make-upu.
 
 • Masku nevystavujte zejm. zbytečně slunečnímu záření či mrazu a chraňte před vlhkem i znečištěním. Skladujte v suchu, ve tmě a bez tlaku jiných předmětů, případně vystavujte pouze pod umělým osvětlením. Maska není hračka, ale kreativní herecký nástroj vytvářející vizuálně novou postavu. Vystavená maska v roli dekorace interiéru se pouze jemně oprašuje, nikoliv myje či pere apod. V žádném případě na údržbu masky nelze nepoužívat těkavé, nebo agresivní čistící prostředky a látky, nebo brusné drátěnky, brusné směsi, hrubé látky, jinou gumu apod. Nikdy svou masku neinstalujte na světelná či jiná elektrická zařízení. Chraňte před přímým ohněm a zdroji vysokých teplot. Nepoužívejte masku pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Není bezpečné v masce řídit dopravní prostředky, plavat bez dozoru, předstupovat před nebezpečná zvířata, nebo lekat jiné osoby zejm. držící nějaký nástroj či hodnotu a je nezbytné dodržovat obezřetnost a rozumnou míru. Dbejte na svou bezpečnost i bezpečnost jiných osob ať použijete masku osobně, nebo podáte jako dárek. Maska je dar života pro radostnou hru a rozvoj kreativity tvůrčího člověka, nikoliv nástroj primitivního alibismu zločinu.
 
 • Chraňte masku před nadměrným propocením a zejm. poté v kombinaci v kontaktu s doplňkem či kostýmem, kdy může dojít k mechanickému poškození barev oděrem. V případě propocení masky proveďte hygienickou údržbu jejího vnitřku citlivým ošetřením např. klasickým kosmetickým pleťovým mlékem. Nepoužívejte masku vlhkou ( vč. vlhkosti kondenzované ), nebo mokrou a nechte ji vždy řádně volně na vzduchu vyschnout. Nevhodně či intenzivně instalované paruky a jiné doplňky mohou vzhled masky poškodit. Zesinání barev masky (zákonitý projev pryže) se „oživuje“ jemnou formou klasické impregnace gumy olejem ve spreji pro údržbu pryže. Z hygienických důvodů se nedoporučuje masku zapůjčovat k nošení jiným, zejm. cizím osobám. Charakteristický zápach pryže není na závadu a lze aromatizovat osobními parfémy. V případě dotazů se neváhejte preventivně informovat na stránkách producenta masek www.greylandfilm.com (Facebook GF), nebo přímo telefonicky 00420724048298 či e-mailem greyland@greyland-film.cz.
 
 
 
 • Maska není vhodná pro osoby s alergií na latex, pryže a dále není primárně určena dětem. Pokud masku vyhodíte, sama se bezezbytku zničí ve prospěch ekologie a prostředí země. Tento proces urychlíte vystavením odpadu slunečním paprskům. Při řádném přístupu se z latexové masky můžeme těšit až 15 let.Maska z přírodního rostlinného materiálu má omezenou životnost a nelze ztotožňovat se syntetickými materiály jako např. PVC, SI apod.
 
 
Reklamace: Přírodní materiál pěnové latexové masky podléhá cyklickým bezpečnostním předpisům a atestům. Nelze úspěšně zkoušet reklamovat masku nošenou a vážně či esteticky poškozenou úpravami výtvarnými či experimenty obecně. Poškození roztržením se podrobuje při reklamaci zkoumání charakteru ( kontrolní systém producenta expeduje klientovi pouze masky, které se při dodržování instrukcí při manipulaci poškodit nemohou ).
Zboží si ihned po doručení pečlivě zkontrolujte, neboť jde o ruční, nikoliv strojovou práci. Případně shledanou závadu oznamte neprodleně a masku žádnou formou spotřebitelsky nepoužívejte a vyčkejte instrukcí. Případné množstevní, nebo typové neshody je nutné neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů, oznámit písemně po převzetí zboží a oznámit váhu zásilky pro možnost porovnání s evidencí váhy distribuovaných zásilek. Na připomínky vznesené později nelze brát z organizačních důvodů zřetel.
Reklamující je povinen o reklamaci obchodní oddělení společnosti Greyland film® vyrozumět písemně a vyčkat pokynů. Svévolně zpětně odeslané zboží bez naplnění tohoto aktu nebude vyzvednuto.
Reklamace zjevných výrobních vad musí být rovněž uplatněna písemně do 5 pracovních dnů a reklamované zboží musí být poskytnuto k přezkoumání a posouzení v neporušeném původním obalu vč. příslušných materiálů, které jsou nedílnou součástí a obsahem balení, až do konečného rozhodnutí vyřízení reklamace. Rozhodnutí o uznání reklamace si vyhrazuje společnost dle příslušných zákonů České republiky. Lze garantovat, že vyřízení oprávněné reklamace nepřesáhne ze strany společnosti Greyland Film® 15 pracovních dní.
 
Varování: Práva k designu masky a souvisejícím reklamním materiálům jsou vyhrazeny.Maska je určena pro osobní potřebu uživatele. Jakékoliv jiné využití značkové masky GF®vč. komerčního účelu, jako např. mediálního zveřejňování masky, nebo zveřejňování masky s výdělečným příjmem, nebo jiným požitkem v kontextu,vč. případu nevyžádané  reklamy apod.,je možné pouze na základě písemné žádosti a následně písemného souhlasu vlastníků práv prostřednictvím jejich právních zástupců. V opačném případě se spotřebitel dopouští takovým jednáním závažného rozporu se zákonnými nároky vlastníků práv a vystavuje se riziku striktních právních důsledků. Greyland Film®, výhradní držitel licence k latexovým reprodukcím skulptur hlav děkuje za pochopení a respekt.